ПРОДЪЛЖАВА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВИЯ ОБЕКТ НА ФИРМА "ТЕОИНВЕСТ" ЕООД "КАТРИН". ОБЕКТЪТ ИМА ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРУБ СТРОЕЖ. АКТУАЛНА СНИМКА ОТ 06.12.2018 Г.