ПРОДЪЛЖАВА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВИЯ ОБЕКТ НА ФИРМА "ТЕОИНВЕСТ" ЕООД "КАТРИН". ОБЕКТЪТ ИМА ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРУБ СТРОЕЖ. АКТУАЛНА СНИМКА ОТ 09.01.2020 Г.