Юридическо обслужване

Строителна „Теоинвест“ предлага комплексно юридическо обслужване при покупка на имот от жилищни сгради на компанията. Това включва изготвяне на всички необходими документи и съдействие при нотариалното оформление на покупката.

Покупка на имот от строител

При покупка на имот, необходимият пакет от документи за сключване на сделката включва:
  • Скица на имота - тя се издава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
  • Удостоверение за данъчна оценка;
  • Документи от инвеститора - разрешение за строеж, архитектурен проект и разпределение на площите, Разрешение за ползване – Акт 16;
  • Декларации на купувача - декларация за гражданско състояние и семейно положение, декларация за произход на парите, декларации за липсата на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.

При покупка на имот директно от строителя обикновено се касае за апартамент, офис или търговски обект, който не е имал предходен собственик. Това важи и за жилищата в сградите, изградени от строителна фирма „Теоинвест“. В случая инвеститорът няма как да покаже нотариален акт – той се издава след осъществяване на сделката за покупка от строителя. Документите, които се представят включват разрешения за строеж и строителна документация – архитектурни планове, скици и др.

Етапи на сделката

Предварителен договор – писмено споразумение, съдържащо информация като данни за продавача и купувача, данни за имота, цена, срокове и т.н. Предварителният договор не се заверява нотариално.