Гаранционно обслужване

Всяка готова и завършена жилищна сграда на строителна фирма „Теоинвест“ се издава с 5-годишна гаранция. В рамките на тези 60 месеца, екипът ни има готовност да отстрани възникнали неизправности по фасадата или структурата на сградата!

Гаранционните условия покриват т.нар. скрити дефекти, както и нарушения във функционирането на сградата в следствие на слягане и др., като дефекти в изолацията и т.н. Ремонтите се реализират за сметка на строителна фирма „Теоинвест“ в предварително уточнени срокове. Скритите дефекти включват напукване на мазилките, изкривяване на стена и други неоткрити при прегледа на строителния обект неизправности.

Избрали сме да работим изключително и само в крайморския град, където можем да съчетаем използването на качествени строителни материали с внимателен личен подход към всеки строителен обект. По този начин гарантираме класно изпълнение на всяка сграда, в договорните срокове.

След изтичане на срока на гаранция на жилищна сграда, фирма „Теоинвест“ поема поддръжката на общите части. Всички възникнали повреди извън жилищните площи на сградата се отстраняват от строителя в предварително определен срок. Това включват ремонти по фасадата, стълбищните и асансьорни структури, покривни конструкции и др.

Гаранция

Гаранционно обслужване, предлагано от "Теоинвест" ЕООД

Гаранция за качество

Използваните материали са 100% отлично качество!

Бързо обслужване

Всички неизправности се поправят в кратки срокове!

Коректно партньорство

Надеждни строителни ремонти и козметични поправки!

Следгаранционна поддръжка

Строителни ремонти на общите части на сградата!